ĐỐI TƯỢNG VÀ THỦ TỤC MUA NHÀ Ở XÃ HỘI
Bài viết có hữu ích không?

Quan tâm đến nhà ở xã hội, khách hàng thường có rất nhiều thắc mắc về vấn đề thủ tục và không nắm rõ những điều kiện gì để thuộc đối tượng được hưởng chính sách mua nhà ở xã hội. Mua nhà ở xã hội như thế nào? Thủ tục có lằng nhằng và rắc rối không? Bài viết sẽ giúp khách hàng hiểu rõ hơn về điều kiện mua nhà ở xã hội.

đối tượng

Căn cứ vào Nghị định số 188/2013/NĐ-CP quy định về việc phát triển và quản lý sử dụng nhà ở xã hội dành cho các đối tượng đáp ứng điều kiện theo quy định tại Nghị định này được thuê, mua nhà ở và thông tư hướng dẫn chính thức được ban hành vào ngày 23/05/2014 sẽ có hiệu lực vào ngày 08/07/2014.

Nhà ở xã hội được dành để giải quyết nhu cầu về chỗ ở cho các đối tượng sau đây

 • Người có công với cách mạng quy định tại Pháp lệnh ưu đãi người có công với Cách mạng.
 • Cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính, sự nghiệp, cơ quan Đảng và đoàn thể hưởng lương từ ngân sách nhà nước.
 • Sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp thuộc lực lượng vũ trang nhân dân hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Người làm công tác cơ yếu không phải là quân nhân được hưởng các chế độ, chính sách như đối với quân nhân theo quy định của pháp luật về cơ yếu.
 • Công nhân, người lao động thuộc các thành phần kinh tế làm việc tại các khu công nghiệp, gồm: Công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp. Cụm công nghiệp vừa và nhỏ, khu kinh tế, khu công nghệ cao, các cơ sở sản xuất công nghiệp.
 • Người có thu nhập thấp và người thuộc diện hộ gia đình nghèo tại khu vực đô thị.
 • Đối tượng bảo trợ xã hội theo quy định của pháp luật về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội. Người cao tuổi độc thân, cô đơn không nơi nương tựa.
 • Các đối tượng đã trả lại nhà ở công vụ khi hết tiêu chuẩn thuê nhà ở công vụ.
 • Học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, cao đẳng nghề, trung cấp nghề và trường dạy nghề cho công nhân.
 • Hộ gia đình, cá nhân thuộc diện tái định cư mà chưa được bố trí đất ở hoặc nhà ở tái định cư.

Đối tượng được mua, thuê mua nhà ở xã hội

1.Đối tượng được mua, thuê mua nhà ở xã hội đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước.

2.Đối tượng được mua, thuê mua nhà ở xã hội tại các dự án phát triển nhà ở xã hội, được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngoài ngân sách phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

 • Chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình hoặc có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng diện tích bình quân trong hộ gia đình dưới 8 m2 sàn/người. Hoặc nhà ở tạm bợ, hư hỏng, dột nát mà chưa được Nhà nước hỗ trợ nhà ở, đất ở dưới mọi hình thức.
 • Trường hợp mua nhà ở thì phải có hộ khẩu thường trú hoặc có đăng ký tạm trú nhưng phải đóng bảo hiểm xã hội. Từ 01 năm trở lên tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có dự án phát triển nhà ở xã hội.

3.Trường hợp đối tượng là hộ gia đình, cá nhân thuộc diện tái định cư được mua, thuê mua nhà ở xã hội.

4.Người mua, thuê mua nhà ở xã hội do hộ gia đình, cá nhân đầu tư xây dựng là các đối tượng quy định.

Đối tượng và điều kiện được mua nhà ở xã hội

Thủ tục mua nhà ở xã hội

Điều kiện mua nhà ở xã hội

* Trường hợp chưa có nhà

 • Chưa có nhà ở và đang phải ở nhờ, thuê, mượn nhà ở của người khác hoặc có nhà ở nhưng đã bị Nhà nước thu hồi đất để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền hoặc đã bị giải tỏa để cải tạo chung cư cũ bị hư hỏng, xuống cấp. Không được bồi thường bằng nhà ở, đất ở khác.
 • Chưa được Nhà nước giao đất ở theo quy định của pháp luật về đất đai.
 • Chưa được mua, thuê mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước hoặc chưa được mua, thuê mua nhà ở xã hội tại các dự án khác.
 • Chưa được tặng nhà tình thương, nhà tình nghĩa.

* Trường hợp đã có nhà

Thủ tục mua nhà ở xã hội

Thủ tục mua nhà ở xã hội

 • Có nhà ở là căn hộ chung cư nhưng diện tích bình quân của hộ gia đình dưới 8m2 sàn/ng.
 • Có nhà ở riêng lẻ, diện tích nhà ở bình quân của hộ gia đình dưới 8m2 sàn/ng. Diện tích khuôn viên đất ở đó thấp hơn tiêu chuẩn, diện tích đất tối thiểu thuộc diện được phép cải tạo.
 • Có nhà ở riêng lẻ nhưng bị hư hỏng khung tường và mái và diện tích khuôn viên đất của nhà, ở đó thấp hơn tiêu chuẩn diện tích đất tối thiểu thuộc diện được phép cải tạo xây dựng theo quy định của Ủy ban nhân dân.

* Điều kiện về cư trú

 • Có hộ khẩu thường trú tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có nhà ở xã hội do các thành phần kinh tế đầu tư xây dựng.
 • Trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì người có nhu cầu mua NOXH phải có đăng ký tạm trú. HĐLĐ có thời hạn từ một năm trở lên, giấy xác nhận việc có đóng bảo hiểm xã hội của cơ quan bảo hiểm tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có nhà ở xã hội.

  Quy định về chuyển nhượng nhà ở xã hội

  Theo điều 62, Luật nhà ở xã hội năm 2014 quy định về quyền chuyển nhượng nhà ở xã hội. Thời hạn kế thúc thanh toán giới hạn là 5 năm, hợp đồng sẽ kéo dài trong thời gian đó, vậy nên trong thời gian này thì bên mua không được bán, chuyển nhượng trong thời gian đó. Nếu không còn nhu cầu ở đó nữa chỉ có thể bán lại cho chủ đầu tư dự án. Khi hết hợp đồng thì bên mua

  Theo đó, thời hạn của hợp đồng mua nhà ở xã hội tối thiểu là 5 năm; thời hạn thanh toán tiền mua nhà ở xã hội tối thiểu là 5 năm, kể từ ngày ký hợp đồng mua nhà ở xã hội. Bên mua nhà ở xã hội không được bán, cho thuê lại, cho mượn nhà ở trong thời gian mua; nếu bên mua không còn nhu cầu mua nhà ở thì chấm dứt hợp đồng và phải trả lại nhà ở này.

  Bên mua nhà ở xã hội không được bán lại nhà ở trong thời hạn tối thiểu là 5 năm, kể từ thời điểm thanh toán hết tiền mua nhà ở xã hội; trường hợp trong thời hạn 5 năm, kể từ ngày bên mua đã thanh toán hết tiền mua nhà ở mà có nhu cầu bán nhà ở này thì chỉ được bán lại cho đơn vị quản lý nhà ở xã hội đó hoặc bán cho đối tượng thuộc diện được mua nhà ở xã hội nếu đơn vị này không mua với giá bán tối đa bằng giá bán nhà ở xã hội cùng loại tại cùng địa điểm, thời điểm bán và không phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

  Luật quy định bên mua nhà ở xã hội được bán lại nhà ở này theo cơ chế thị trường cho các đối tượng có nhu cầu sau thời hạn 5 năm, kể từ khi đã thanh toán hết tiền nhà ở và đã được cấp giấy chứng nhận nhưng phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định của Chính phủ và nộp thuế thu nhập theo quy định của pháp luật thuế; trường hợp bán cho đối tượng thuộc diện được mua nhà ở xã hội quy định thì chỉ được bán với giá tối đa bằng giá bán nhà ở xã hội cùng loại tại cùng địa điểm, thời điểm bán và không phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

  Đối với hộ gia đình, cá nhân thuộc diện được tái định cư mà mua nhà ở xã hội thì được bán lại nhà ở này theo cơ chế thị trường cho các đối tượng có nhu cầu sau khi đã thanh toán hết tiền mua nhà ở  trong vòng 5 năm và được cấp giấy chứng nhận nhưng phải nộp tiền sử dụng đất cho Nhà nước theo quy định của Chính phủ và phải nộp thuế thu nhập theo quy định của pháp luật thuế.

  Mọi trường hợp bán nhà ở xã hội không đúng quy định thì hợp đồng mua bán nhà ở không có giá trị pháp lý và bên mua phải bàn giao lại nhà ở cho đơn vị quản lý nhà ở xã hội, trường hợp không bàn giao lại nhà ở thì UBND cấp tỉnh nơi có nhà ở tổ chức cưỡng chế để thu hồi lại nhà ở đó.

HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ TÌM HIỂU XEM BẠN CÓ THUỘC ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC HƯỞNG CHÍNH SÁCH NHÀ Ở XÃ HỘI HAY KHÔNG?

Mọi thắc mắc khách hàng có thể để lại thông tin hoặc liên hệ trực tiếp:

LIÊN HỆ HOTLINE:  

0962.54.8295 – 091.640.4119

(Bấm để gọi)